Strindheim Janitsjars Historie


Strindheim Janitsjar ble stifta i 1979.

Våren 1979 hadde Strindheim Skoles Musikkorps et avgangskull på ca. 20 medlemmer. På dette tidspunktet hadde man allerede diskutert behovet for et amatørkorps i Strindheimsområdet. Med det store avgangskullet kunne denne ideen realiseres.

Samme høst, nærmere bestemt 5.september 1979, ble det holdt et møte i Strindheim Skoles festsal. Til stede på møtet var gamle medlemmer av SSM, avgangskullet og en del andre som ivret for ideen om å starte et voksenkorps i Strindheimsområdet. Ivar Andresen, som ble vår første dirigent, var også tilstede på dette møtet.

Det første årsmøtet til korpset ble holdt 3. desember 1979. Man vedtok da navnet Strindheim Janitsjar, og offisisell stiftelsesdato for Strindheim Janitsjar ble satt til 5.september 1979.

Høsten 1980 ble en uniformskomite dannet. Uniformsvalget falt på sort jakke, hvit skjorte, rødt slips, grå bukse, sorte sko og sort beret (alpelue). Korpset gjør seg kanskje mest bemerket med den sorte bereten.

Første gang det trønderske publikummet fikk se SJ, var 1. mai 1981. Siden har SJ vært et fast innslag i bygatene 1. og 17.mai. Korpset har hatt flere konserter med kjent artister, for eksempel Jan Høiland, Sverre og Elisabeth Cornelius Lund, Bjørn Eidsvåg, Harald Bjørkøy, Vigleik Storaas, Nordic Tenors, Øystein Baadsvik mfl.

SJ har gjennom sin historie vært på en del korte og lengre turer. Her nevnes: Lillehammer, Kongsberg Tattoo, Brønnøysund (1987, 2007 og 2015), Sundsvall, København (1998 - 2005), Stockholm (1999), Stryn (2004) og en del kortere turer på seminarer, bryllup og lignende.

Dagens økonomi i SJ er stabil og god. Inntektene skaffes ved hjelp av kontingent og dugnader. Dette medfører at vi kan tillate oss å bruke penger på noter, instrumenter og turer.